akker

Webinar Waterstof Agrosector

Op donderdag 2 juli organiseert RVO in opdracht van het ministerie van LNV een interactief webinar over de kansen en uitdagingen voor productie en toepassing van groene waterstof in de agrarische sector.

Het perspectief van waterstof in de energietransitie van de landbouw
In maart 2020 is een kabinetsvisie over waterstof gepubliceerd. In deze visie is beperkt aandacht voor de agrarische sector. Mogelijk zijn er toch of juist grote kansen zijn voor waterstof in deze sector. Een ecosysteem is hierbij cruciaal; de combinatie van opwek, productie, opslag en gebruik. Het totaal – de keten – moet kloppen. Dat ecosysteem kan verschillen per regio, afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen voor de ketenonderdelen. We staan aan het begin. De ervaring leert dat te snel keuzes maken tot teleurstellingen kan leiden. Het agro-domein heeft grote potenties, zoals een decentrale ligging, gebrek aan energie-infrastructuur, eigen behoefte voor zware mobiliteit, grote variatie in bedrijven en mogelijkheden, combinatie van zon-pv met wind op land en veel innovatieve ondernemers. Tenslotte, het is mensenwerk; veel partijen zijn nodig, de kennis en kracht van binnen en buiten de landbouw bepalen het succes, en leren van de ervaringen elders.

Interactief webinar
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid (LNV), organiseert RVO een interactief webinar over de kansen en uitdagingen voor productie en toepassing van groene waterstof in de agrarische sector. U kunt tijdens de webinar deelnemen aan een live enquête en vragen stellen via de chat. Deelname is mogelijk via de link onderaan dit bericht.

Programma 


13:00

13:30

 


Welkom

Voorstelrondje Sprekers

Inleiding “Het perspectief van waterstof in de
energietransitie van de landbouw”

 


Monique Remmers,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)


Andries Visser,
Wageningen University & Research


13:30

15:00

 


Interactief programma met:

  • Live enquête invullen
  • Sprekers reageren op enquêteresultaten
  • Discussie tussen sprekers
  • Vragen / Opmerkingen via chat: u kunt
    reageren via de chat en sprekers krijgen
    het woord

 


Dirk de Lugt,
Branche Organisatie Akkerbouw

Nico van Ruiten,
Greenport West-Holland

Jacob Jan Dogterom,
Dogterom Flowerbulbs

Arie en Pieter van den Hoek,
Akkerbouwbedrijf Van den Hoek

Frank Turksma,
Tieluk (waterstofgenerator)

Paul van Ham,
H2Trac (tractor op waterstof)

Johan Stortelder,
Alliander

Han Feenstra,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Monique Remmers,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Leo Oprel,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Dirk Schaap,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Andries Visser,
Wageningen University & Research

Deelname informatie
Donderdag 2 juli 2020 om 13:00 uur.
Vergaderingnummer: 163 173 8709
Wachtwoord: PUnP9kxh5e4
https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?MTID=mb2258b48b98fa3faf317c5a6c5cf8749

Deelnemen via telefoon
+31-2072-19842 Netherlands Toll
+1-650-215-5226 United States Toll
Toegangscode: 163 173 8709

 

Bron: RVO