West Betuwe voorbeeld in duurzame energie discussie

In de gemeente West Betuwe ontwikkelt een commerciële partij zonnevelden op enkele reststroken langs de snelweg. Voor LTO Noord regio Oost een mooi voorbeeld hoe vasthouden aan de zonneladder kan uitwerken.

‘Mede door onze inbreng heeft de gemeente West Betuwe bepaald dat waardevolle landbouwgrond concreet wordt uitgesloten voor de aanleg van zonneparken’, vertelt Martien Nillesen, regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost met energie in zijn portefeuille. ‘Nu zien we commerciële ontwikkelaars hier relatief kleinschalige restlocaties ontwikkelen.

Terwijl wij in overleggen vaak te horen krijgen dat voor zulke restlocaties geen interesse is omdat daar niks aan de verdienen valt. Mooi dat nu blijkt dat het wel kan.’
In onze overleggen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau over duurzame energie noemt LTO Noord unaniem de zonneladder als uitgangspunt. De zonneladder stelt dat eerst maar eens de (bedrijfs)daken en restlocaties als taluds en bermen moeten worden vol gelegd met zonnepanelen. Ook gaat de zonneladder in op alternatieven zoals energiebesparing, windenergie en het zorgen voor een goede coördinatie van het produceren van duurzame energie.

‘Gemeenten werken nu aan hun Regionale Energie Strategie (RES), om aan de opgaven uit het Klimaatakkoord te voldoen. Ook hier brengen we de zonneladder en ons standpunt rond RES in. Ik hoop dat de ontwikkeling in West Betuwe als voorbeeld en inspiratie dient voor andere gemeenten en RES-regio’s. In ieder geval lijkt het me goed als bestuurders en boeren die ons vertegenwoordigen bij de vele RES-bijeenkomsten, deze voorbeelden kennen’, aldus Nillesen.