|||

Mest en Mineralen

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is als input om gewassen te kunnen laten groeien. De mestmarkt staat echter onder druk en er zijn een aantal redenen om te streven naar een nieuwe balans in de mestmarkt. De redenen voor een nieuwe balans zijn de groeiende vraag naar bemesting op maat vanuit de plantaardige sectoren, het zo efficiënt mogelijk benutten van mineralen, milieukundige motieven en de kansen voor mestverwaarding. 

LTO Noord streeft daarom langs drie lijnen naar een nieuwe balans: minder mineralen, meer plaatsingsruimte & verwerken en verwaarden.

Contact

Leden Contact Centrum Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle
E-mail adres
info@ltonoord.nl
Telefoon nummer
088 - 888 66 66  (kies optie 2)

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.