Deelname LTO Noord Netwerken Mest en Mineralen

LTO Noord werkt binnen diverse netwerken aan het optimaliseren van benutting van mineralen op agrarische bedrijven. In deze netwerken wordt kennis bij elkaar gebracht en worden mogelijkheden gezocht en soms gecreëerd om op individuele bedrijven of in samenwerking met elkaar oplossingen te zoeken voor een fosfaatoverschot.

Een overzicht van de netwerken:

Netwerk akkerbouw en toepassing dierlijke mest

Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Stichting Biomassa

Twence

Het Hooge Wold