Doet u mee aan een eerlijke mestketen?

Een jaar geleden was er veel media-aandacht voor de gang van zaken in de mestketen.

LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank spraken toen met het ministerie van LNV af om zelf zorg te gaan dragen voor een eerlijke mestketen. 

 

Hiervoor stelden zij een plan van aanpak vast. Eén van de onderdelen uit dit plan is de gedragscode KeurMest. Met het (digitaal) ondertekenen van deze code geeft men aan alleen zaken te willen doen met ondernemers die ook aan een eerlijke keten willen werken. Ondernemers die ook zelf deelnemen aan KeurMest. LTO Nederland roept alle boeren en tuinders op om de gedragscode te ondertekenen.

 

Waarom ondertekenen?

Het ondertekenen van KeurMest is van belang om te laten zien aan iedereen in de mestketen, dat u op een goede manier omgaat met mest. Of u het nu levert, vervoert, verwerkt of afneemt. Ook kan hiermee worden getoond dat de landbouw een eerlijke mestketen zeer belangrijk vindt. Want boeren en tuinders zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort het op de juiste manier omgaan met mest. Voor nu en voor de volgende generaties. Daar mogen anderen de landbouw op aanspreken. En dat moet aan de buitenwereld worden getoond. Ook al is het soms niet eenvoudig, omdat de regels te ingewikkeld worden gevonden. Of omdat er wordt gedacht dat de grond meer nodig heeft of omdat de kosten te hoog worden gevonden.

 

Hoe?

Ondertekenen kan eenvoudig online op www.keurmest.nl. Het kost slechts 5 minuten en €2,50

 

Voortgang plan van aanpak

Regelmatig wordt de stand van zaken besproken met het ministerie. Het is belangrijk dat kan worden aangetoond dat het proces van bewustwording is gestart en dat het plan voortvarend wordt uitgevoerd. Het gaat dan niet alleen om een eerlijke mestketen, maar ook om het voorkomen van een ingreep van buitenaf. LTO Nederland streeft naar een goede mestwetgeving en goede landbouwkundige normen.

 

Certificering

Er wordt gewerkt aan een mest certificering. Het ondertekenen van de gedragscode KeurMest wordt opgenomen in deze certificering als stap één. Het is nog niet bekend wanneer de certificering gereed is.