Mestsilo

Vaste mest uitrijden op gras op klei en veen mag

Per 1 januari 2019 is een aantal regels rondom het uitrijden van mest gewijzigd. Vanaf dit jaar mag vaste, strorijke mest namelijk vanaf 1 januari uitgereden worden op gras op klei en veen.

Let op: het blijft wel verboden om onder andere dierlijke meststoffen te gebruiken indien de bodem geheel of gedeeltelijk bevroren is of geheel of gedeeltelijk bedekt is met sneeuw. Dit verbod is dan weer niet van toepassing op het gebruik van vaste mest op grasland, waarop een beheer wordt gevoerd, indien het gebruik van vaste mest onderdeel is van het op het desbetreffende grasland van toepassing zijnde beheersregime.

Voor de volledigheid: raadpleeg het Besluit Gebruik Meststoffen.
  

Bron: LTO Nederland