landschap

Persbijeenkomst inzet LTO Nederland Herbezinning Mestbeleid

Zoals vorige week is medegedeeld in de ledennieuwsbrief, zal LTO Nederland aanstaande donderdagmiddag om 15:30u in een persbijeenkomst haar visie op de herbezinning van het Nederlandse mestbeleid naar buiten brengen.

De LTO Nederland-visie heeft de titel ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ en is het resultaat van proces dat eind vorig jaar is gestart binnen LTO Nederland. LTO Nederland zal deze visie inbrengen bij het ministerie van LNV, dat trekker en verantwoordelijke is voor de herbezinning van het Nederlandse mestbeleid.

De visie van LTO Nederland bestaat uit een totaal van 10 punten. Hiervan zijn er een 3-tal strategische punten die in de visie terugkomen, worden er een 2-tal systeemkeuzes aangedragen en wordt er ingegaan op een 5-tal inhoudelijke punten. Het is een integrale en sector-overstijgende visie.

Op de persbijeenkomst zal Claude van Dongen de algemene visie presenteren, en zullen Wil Meulenbroeks (LTO Vakgroep Melkveehouderij), Jaap van Wenum (LTO Vakgroep Akkerbouw) en Bart Verhees (Bestuurslid POV) een vertaalslag maken naar de sectoren. NAJK heeft de afgelopen maanden ook gewerkt aan een visie, en Marije Klever zal op deze middag ook de visie van NAJK presenteren.

Mocht je interesse hebben in het bijwonen van de persbijeenkomst, of heb je vooraf vragen: mail mvdschoot@lto.nl.