Mestsilo

Reactie LTO Nederland Actualisatie excretieforfaits

Op woensdag 17 juli is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar buiten getreden met de consultatie van de ontwerpregeling ten behoeve van de actualisatie van de excretieforfaits, waarvan de wijziging is beoogd per 1 januari 2020 in de regelgeving.

De voorgestelde wijzigingen zijn te zien op Bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. LTO Nederland was op de hoogte dat de actualisatie gaande was; echter het tijdstip voor de openbare consultatie midden in de vakantieperiode kwam voor ons als een verrassing. De consultatie eindigt 14 augustus aanstaande.

LTO Nederland is direct gestart met het bestuderen van de ontwerpregeling, en heeft hiervoor nauw contact met de verschillende betrokken vakgroepen. Uiteraard zal LTO Nederland met een schriftelijke reactie komen op de consultatie van de ontwerpregeling. Verder zit een delegatie van LTO Nederland donderdag 25 juli om tafel met de betrokken personen vanuit het ministerie van LNV, om nadere duiding te vragen over het proces.

Mocht u zelf de consultatie willen inzien, kan dit via de website internetconsultatie.nl

U bent als LTO-lid uiteraard ook vrij om zelf een reactie in te dienen bij het ministerie van LNV op deze internetconsultatie. Dit kunt u doen (tot 14 augustus) via: https://www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits/reageren.

Meer informatie over de inhoudelijke reactie van LTO Nederland volgt op een later moment. Mocht u behoefte hebben om uw mening te delen met ons, kan dit via mvdschoot@lto.nl.