mestinjecteur

Reactie LTO Nederland op inkleuring nieuwe mesttransportregels

Op 10 augustus heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een internetconsultatie opengesteld over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsregeling meststoffenwet (Urm).

Het streven van LNV is om de wet- en regelingeving per 1 januari 2021 aangepast te hebben waarmee alle mesttransporten digitaal en realtime verantwoord dienen te worden. LTO Nederland heeft een schriftelijke reactie ingediend op dit voorstel.

Ten algemene ondersteunt LTO Nederland het streven naar het beter in beeld brengen en transparanter maken van de mestketen. Door meer transparantie, digitalisering en automatisering in de mestketen in te bouwen, wordt het administratieve proces sneller en efficiënter, en weet de afnemer vooraf sneller en preciezer wat voor mest er wordt geleverd. Hiermee werkt LTO Nederland aan nieuwe manieren om de mest tot waarde te brengen, en wordt een basis gelegd voor beter bodembeheer. Bovendien wordt zo schadelijke, doelbewuste fraude bestreden en worden onbedoelde onregelmatigheden voorkomen.

Wel heeft LTO Nederland met een kritische blik naar het voorstel gekeken, en op een heel aantal punten schriftelijke opmerkingen geplaatst. Dit met als doel dat het nieuwe systeem zo goed als mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. Denk hierbij onder andere aan:

  • Een pleidooi voor het behouden van de huidige mogelijkheden voor de levering aan particulieren;
  • Het behouden van de huidige uitzonderingen van onverwijld wegen en bemonsteren voor boer-boertransporten en tijdelijk verhuurd land;
  • Het bieden van mogelijkheden voor het koppelen van meldingen met bestaande bedrijfsmanagementsystemen;
  • Aandacht voor een aantal praktische punten zoals internetdekking, planning-technische zaken, administratieve lasten en aandacht voor een realistische en gefaseerde invoering van de nieuwe systematiek.

De volledige reactie op de internetconsultatie is hier te lezen