Terugijken: Ledenwebinar ‘Contouren Mestbeleid: hoe nu verder?’

Dinsdag 6 oktober organiseerde LTO Nederland een webinar over de contouren van het toekomstig mestbeleid die minister Schouten heeft gepresenteerd. LTO Nederland is niet te spreken over de voorstellen die het ministerie van LNV doet.

In deze webinar geven Claude van Dongen en Michael van der Schoot, respectievelijk portefeuillehouder en themaspecialist Bodem- en Waterkwaliteit, toelichting op de inzet van LTO Nederland op het toekomstig mestbeleid, het voorstel van minister Schouten voor contouren van en de knelpunten die dit oplevert. Bijna 300 boeren en tuinders keken live mee tijdens de webinar en kijkers hebben veel vragen gesteld.

Algemene aanpak niet de oplossing
Volgens LTO Nederland wordt met deze Kamerbrief gekozen voor een structuurbeleid. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat we via deze algemene aanpak de waterdoelen gaan behalen. Volgens LTO Nederland is dit niet de oplossing. De oplossing moet worden gezocht in het realiseren van concrete doelen voor ondernemers, en daarmee het perspectief in het handelen van de ondernemer. Ondernemers moeten zelf inzicht krijgen in de relatie tussen de bedrijfsvoering en de doelen, om zo in de eigen bedrijfsvoering aan deze doelen te werken. Hiermee wordt het vakmanschap in de sector benut voor het creëren van draagvlak voor de te nemen stappen.

Gesprek met minister Schouten
LTO Nederland heeft een gesprek met minister Schouten over de rol en de mogelijkheden van de ondernemers aangevraagd. De insteek van LTO Nederland in dit overleg zal liggen op de interactie tussen het bodem-en-watersysteem en het behalen van doelen door het vakmanschap van de ondernemer centraal te stellen. Op basis van de uitkomst van dit overleg zal LTO Nederland besluiten of ze in gesprek blijven met het ministerie van LNV over dit onderwerp, of dat de gesprekken gestaakt worden en er enkel via de politiek druk op de minister zal worden uitgeoefend. We waken er voor om tijd en energie te steken in gesprekken met de ambtenaren over de uitwerking, als we bij voorbaat al weten dat dat géén zin heeft.

Kijk hieronder de webinar terug:

Bron: LTO Nederland