Algemeen

Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2020

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) heeft de jaarlijkse inventarisatie export en verwerking van dierlijke mest gepubliceerd.

Het NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt. Deze inventarisatie is van belang om marktinformatie te verzamelen, te verspreiden en zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen in de Nederlandse mestmarkt.

Het rapport geeft een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de Nederlandse mestmarkt en van de omvang van de export en verwerking van mest van 2015 tot en met 2019. Het rapport is te downloaden van de website van NCM.

Op 20 november organiseert NCM tussen 13.00 en 13.30 uur een webinar waarin het rapport en de resultaten worden toegelicht door Rembert van Noort. Aanmelden kan hier