Milieumaatregelen nemen

Om milieubelasting te beperken of te voorkomen, moeten boeren en tuinders aan veel milieuregels voldoen. 

Binnen uw bedrijf, dus op en rond het erf, is in veel gevallen de gemeente het bevoegd gezag. Het is dus de gemeente die de regels stelt, en toeziet op de naleving ervan. Als het om het lozen op oppervlaktewateren gaat, is het waterschap bevoegd gezag.

Gerbrand van 't Klooster

Gerbrand van 't Klooster

Contactpersoon Natura 2000, PAS, Milieumaatregelen nemen, Asbest verwijderen

Neem contact op

Sluit je aan bij ons netwerk en word nu lid