Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)

Het huidige Activiteitenbesluit wordt opgenomen in dit besluit. Het ministerie van I&M heeft het eerste concept in 2015 voor reacties voorgelegd aan koepelorganisatie waaronder LTO. LTO bestuurders en beleidsmedewerkers beoordelen dit besluit op nadelige en onredelijke consequenties voor land- en tuinbouw, brengen waar nodig de nadelen voor boeren en tuinders in beeld en denken mee over oplossingen. In dit besluit worden alle voorschriften opgenomen die aan een bepaalde activiteit (zoals glastuinbouw of veehouderij) worden gesteld. Dat is anders dan nu, want in het huidige Activiteitenbesluit zijn deze voorschriften gekoppeld aan een inrichting. In het nieuwe besluit zouden voorschriften dan ook op activiteiten buiten de inrichting, bijvoorbeeld op percelen, van toepassing kunnen zijn. Dat mag niet leiden tot onwerkbare situaties. Gezien het belang van het onderwerp zijn veel bestuurders en beleidsmedewerkers actief betrokken.