Besluit Kwaliteit Leefomgeving

Besluit Kwaliteit LeefomgevingIn het Besluit Kwaliteit Leefomgeving komen omgevingswaarden te staan. Dat betekent dat er o.a. normen  in staan voor fijn stof, geur, geluid, bodem. Als de overheid normen opstelt, is zij er verantwoordelijk voor dat ze normen gehaald worden. Bij meldingen en vergunningen krijgen ondernemers ook zelf te maken met deze normen. Er komen generieke normen in te staan, maar gemeenten krijgen wel steeds meer vrijheid om hun eigen normen vast te stellen. Dat geldt zeker voor geur en geluid. De geurregelgeving is in veel gevallen bepalend voor de ontwikkelmogelijkheden van de veehouderij. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de huidige regelgeving. De resultaten van deze evaluatie komen uiteindelijk in het besluit kwaliteit leefomgeving terecht.