Omgevingswet

Op 1 januari 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt veel wetten, ministeriële regelingen, AMvB’s en besluiten over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. De wet is door de Tweede Kamer vastgesteld. De wet wordt uitgewerkt in regelingen en besluiten. Bestaande regelingen kunnen worden aangescherpt en nieuwe, mogelijk, beperkende regelingen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is om tijdig aan te geven waar de problemen kunnen ontstaan. De belangrijkste regelingen zijn:

• Het besluit Activiteiten Leefomgeving

• Besluit bouwwerken leefomgeving