Asbestsanering

enquête over asbest voor LTO leden

Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig vindt het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid asbestdaken in het buitengebied. Daarnaast wil ze vooral graag weten waar boeren (on)mogelijkheden ziet ten aanzien van asbestsanering en de ondersteuning daarbij. Zo kan de agrarische sector hierop inspelen en bovendien richting de overheid aangeven waar kansen en knelpunten liggen en waar mogelijk actie op genomen kan worden. Vanuit dit stimuleringsprogramma is een enquête uitgezet onder de LTO leden om antwoord te krijgen op de gestelde vragen. .

AgroAsbestveilig voor een asbestveilige agrosector
Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig – een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden,  te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsanering projecten te organiseren in het veld. 

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Klik  dan hier om de enquête te starten. Beantwoording van de vragen kost ongeveer 10 minuten

Meer informatie over dit programma leest u op http://www.agroasbestveilig.nl/