Punten van aandacht bij een milieucontrole

Aan het Informatiecentrum van LTO Noord wordt regelmatig de vraag gesteld: “Ik krijg een milieucontrole waarop moet ik letten?” Het activiteitenbesluit is een belangrijke regeling waarop wordt gecontroleerd. Actueel is de verplichting dat de opslagtank voor afgewerkte olie jaarlijks moet worden geleegd.

Daarnaast is de informatieplicht per 1 januari 2019 ingegaan. Voor 1 juli jl. moet een rapportage van toegepaste energiebesparende maatregelen zijn ingediend bij RVO. Dit geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 KW of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten verbruiken.

Andere aandachtspunten zijn:
De opslag van bestrijdingsmiddelen en de opslag van dieselolie.
De opslag van vaste mest; wordt het vrijkomende mestvocht op vloeistofkerende verharding opgevangen in een mestdichte opvangvoorziening? Is de afstand tot de sloot bij een onverharde opslag voldoende. Wordt indien verplicht voldaan aan de afdekkingsplicht en een absorberende onderlaag.
Worden de perssappen en het percolatievocht van de voeropslagen goed opgevangen.

Andere aandachtspunten en een goed overzicht van de regelgeving zijn te vinden op www.agriwijzer.nl. Per sector is de actuele regelgeving weergegeven. Daarnaast is op infomil.nl veel informatie te vinden. Onder andere een actieve internet module www.aimonline.nl, waar per onderwerp kan worden gecheckt wat de geldende wetgeving is. Op de LTO Noord site zijn veel gestelde vragen over dit onderwerp te vinden onder het thema milieumaatregelen nemen.