Landschap

Q&A: 'Waarom kleuren akkers oranje?'

Van diverse kanten horen we dat burgers vraagtekens zetten bij ‘oranje velden’ op het platteland. Met een Q&A bent u voorbereid op vragen.

Waarom kleuren in het voorjaar akkers oranje?
Een veld dat bespoten is met glyfosaat kleurt na een aantal dagen geel of oranje. Deze kleur wordt niet veroorzaakt door het middel zelf, maar door de afsterving van het gewas.

Waarom gebruiken boeren glyfosaat?
Het voorjaar is voor veel gewassen het zaai- of pootseizoen. Boeren en tuinders kiezen er vaak voor om voorafgaand hieraan, in de winterperiode, een groenbemester te telen. Groenbemesters bevorderen de bodemkwaliteit en hebben soms een ziektewerende werking. Aan het eind van de winter moeten deze groenbemesters plaats maken voor de nieuwe gewassen. Afhankelijk van de omstandigheden gebeurt dat door de groenbemester om te spitten of dood te spuiten met glyfosaat.

Ook grasland wordt in het voorjaar soms behandeld met glyfosaat. Reden hiervoor is meestal dat bepaalde, hardnekkige onkruiden gaan overheersen waardoor herinzaai noodzakelijk is.

Bekijk hier de volledige Q&A