Uien

Zembla uitzending over Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen

Het televisieprogramma Zembla komt donderdag 19 september met een uitzending over Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen. We informeren u over de inhoud van deze uitzending en de rol van LTO Nederland daarbij.

Het televisieprogramma Zembla komt donderdag 19 september met een uitzending over Parkinson en gewasbeschermingsmiddelen. We informeren u over de inhoud van deze uitzending en de rol van LTO Nederland daarbij. 

Zembla maakt een uitzending over de Ziekte van Parkinson op het platteland. Het verhaal speelt zich voor het grootste deel af in West-Friesland, met name in de dorpjes Zwaagdijk, Hauwert, Hoogkarspel en Westwoud. Ze hebben dat gebied geportretteerd. Het vertrekpunt is een boerengezin waarvan de vader 15 jaar geleden de diagnose Parkinson kreeg. Twee jaar geleden is hij overleden. Tijdens lotgenotenavonden in het ziekenhuis zagen ze opvallend veel andere agrariërs. En in hun directe omgeving kwamen ze al snel tot een handvol andere patiënten. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt volgens Zembla dat de ziekte op het platteland meer voorkomt. De relatie met bestrijdingsmiddelen is zeer waarschijnlijk één van de verklaringen. Zembla zegt uitvoerig bewijs te hebben gevonden voor die relatie. Parkinson is een ingrijpende ziekte en neemt in aantal patiënten toe. In Frankrijk is Parkinson verklaard tot beroepsziekte. Ook daar zijn opnames gemaakt.

Wat heeft LTO Nederland gedaan?
LTO Nederland is ook benaderd door Zembla. Met de makers van het programma is vanaf juni zeer intensief contact geweest. Afgesproken is met Zembla dat we vanuit LTO enkel de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bespreken voor camera en dat zij de telers die hebben meegewerkt aan de uitzending in hun waarde laten. De telers die hebben meegewerkt zijn door de communicatieafdeling van LTO Nederland intensief begeleid. Ook is een communicatieplan rondom de uitzending opgesteld en afgestemd met de ketenpartijen. Onze reactie wordt verder gedeeld met de politiek en beleidsmakers. Ook zal er rondom de uitzending informatie worden gedeeld via de social media kanalen van LTO Nederland en andere ketenpartners. 

Wat zal te zien zijn in de uitzending?
Zembla heeft gesproken met lotgevallen in West-Friesland en Frankrijk, onderzoekers (RIVM), en enkele telers en een loonwerker in het gebied. Zo heeft Niels Zuurbier – voorzitter LTO Vollegrondsgroenteteelt - die ook in het gebied woont, medewerking verleend aan de uitzending. Ook andere telers zijn gebriefd en voorzien van informatie en begeleid door LTO. 

Welke boodschap heeft LTO afgegeven in de uitzending?

LTO Nederland heeft begrip voor de zorgen en vragen die er leven bij lotgevallen. Risicobeoordeling van actieve stoffen is een zaak van het Ctgb (nationaal) en EFSA (Europees); wij vertrouwen op de onafhankelijke wetenschappelijke besluitvorming door deze instanties over toelating van actieve stoffen. Als nieuwe inzichten uit tussentijdse studies aanleiding geven tot heroverweging van die toelating, dan gaan we er van uit dat dit gebeurt. Telers moeten ervan op aan kunnen dat toepassing van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift veilig is voor mens, dier en milieu. 
Boeren en tuinders gebruiken gewasbeschermingsmiddelen zeer zorgvuldig en volgens een uitgekiende strategie. Gewasbescherming is nodig voor een kwalitatief goede producten en een  rendabele oogst. Geïntegreerde gewasbescherming leidt ook tot zorgvuldig gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen in de diverse teelten.
LTO Nederland wil gezonde teelten die gezonde producten voorbrengen in een gezonde omgeving. Dit geldt voor zowel de productiewijze als de producten zelf en het verdienmodel van de boeren en tuinders. Boeren en tuinders in Nederland willen boeren met draagvlak van de burgers en daar hoort bij dat omwonenden niet of nauwelijks hinder mogen ervaren en/of gezondheidseffecten lopen. Vanuit dat perspectief streven we naar teeltwijzen nagenoeg zonder emissie dat uitgaat van weerbare planten en bodems.

Uitzending is donderdag 19 september om 21.00 uur. 

 

Bron: LTO Nederland