Nauwelijks mrl-overschrijdingen op groenten en fruit uit Europese Unie

De NVWA heeft in de periode tussen januari en 2017 en december 2018 nauwelijks residu-overschrijdingen gevonden op groente en fruit uit Nederland en de Europese Unie.

Dit blijkt uit een nieuwsbericht dat vorige week door de NVWA werd gepubliceerd. In het nieuwsbericht wordt verwezen naar een rapport, waarin de resultaten van de NVWA-inspecties over de periode januari 2017 – december 2018 zijn vermeld.

De NVWA controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de mrl’s. Er worden monsters genomen en er wordt geanalyseerd op residuen. Een deel van de steekproef is representatief voor een product(groep) op de markt, bij een ander deel wordt risico-gestuurd bemonsterd. De bemonsterde groente- en fruit worden met zogenoemde multi-residumethoden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht.

Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, wordt wettelijk vastgesteld via de zogenoemde maximum residu limiet (mrl). Op EU-niveau bepalen de lidstaten gezamenlijk deze mrl’s, en ze nemen daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht. Daarbij mogen geen gezondheidsrisico’s optreden.

Het nieuwsbericht van de NWVA liep vooruit op een publicatie van Trouw, met als titel ’Groenten en fruit zijn vaak vervuild met hormoongif’. Het artikel was tot stand gekomen door de bij de NVWA opgevraagde gegevens door PAN Europe, een netwerk van ngo’s tegen gewasbeschermingsmiddelen.

Het beeld dat in de berichtgeving van Trouw werd geschetst werd maar beperkt overgenomen door andere media. In afstemming met de verschillende belangenbehartigers is ervoor gekozen om een eventuele reactie aan onafhankelijke instanties over te laten.

Het Voedingscentrum berichtte nog dezelfde dag: ‘Hoe zit het met hormoonverstorende stoffen op groente en fruit?’. In het artikel wordt uitgelegd dat de gevonden waarden zeer klein zijn en geen aanleiding geven groente en fruit te mijden. Goed en gevarieerd groente en fruit eten is belangrijk. De gezondheidsvoordelen wegen dan ook ruimschoots op tegen kleine hoeveelheden residu. 

 

Bron: LTO Nederland