Advies: ontkoppel spuitlicentie en KBA-licentie

LTO adviseert agrarische ondernemers met een gecombineerde licentie voor gewasbescherming en voor knaagdierbeheersing om beide licenties te ontkoppelen. Als een van de twee niet wordt bijgehouden, vervalt namelijk automatisch ook de andere licentie.

Meer dan 20.000 agrarisch ondernemers beschikken op dit moment over een gecombineerde licentie gewasbescherming en knaagdierbeheersing (BG/UG + KBA). Bij de invoering van de KBA-licentie was koppeling aan de gewasbeschermingslicentie handig. Wie al een licentie had voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, kon daar relatief eenvoudig een licentie voor knaagdierbeheersing aan koppelen.

De regels voor het bestrijden van ratten en muizen worden steeds verder aangescherpt. Nu al is voor buitengebruik van rodenticiden de aanmerkelijk zwaardere licentie KBA-GB (Geïntegreerde Beheersing) nodig, plus een certificering op bedrijfsniveau. Vanaf 2023 geldt dit ook voor het binnengebruik. De 'gewone' KBA-licentie wordt daardoor steeds minder interessant voor ondernemers.

Beide licenties vervallen
Het is dan ook aannemelijk dat lang niet alle ondernemers hun KBA licentie blijven onderhouden en deze laten vervallen. Bij een gecombineerde licentie heeft dit tot gevolg dat de ondernemer ook zijn gewasbeschermingslicentie kwijtraakt zelfs als hij of zij daarvoor wel de verplichte verlengingsbijeenkomsten heeft gevolgd. Het is daarom raadzaam om beide licenties van elkaar los te koppelen. Ze kunnen dan onafhankelijk van elkaar blijven bestaan of vervallen. De eisen voor verlengen veranderen niet.

Bureau Erkenningen
Ondernemers kunnen het ontkoppelen zelf uitvoeren op de website van Bureau Erkenningen. Log in en ga naar het blad 'licentie'. Vervolgens kiest u 'ontkoppel kba licentie' en volgt de stappen. Studiepunten die al zijn behaald, worden bijgeschreven op de betreffende licentie.

Bron: LTO Gezonde Planten