groenbemester, vanggewas

Boeren en loonwerkers aan de slag met 'Groene Groenbemesters'

Boeren en loonwerkers in gemeente Lochem gaan binnen project Groene Groenbemesters op zoek naar alternatieven voor glyfosaat.

In samenwerking met de Innovatie Coöperatie Achterhoek, LTO Noord-afdeling Achterhoek-Noord, agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en Melkveeproefbedrijf De Marke proberen de Lochemse loonwerkers machinaal onderwerken te bevorderen en het delen van kennis rondom duurzaam mais- en graslandbeheer te bereiken.

Brandstofverbruik en bodem
‘We zoeken een methode om minder glyfosaat te gebruiken en toch een goede maisteelt te bereiken, maar duurzaam is meer dan het gebruik van chemische middelen', aldus Gerrit Boschloo van Loonbedrijf Boschloo & Zn. 'Ook brandstofverbruik en de gevolgen voor de bodem spelen een rol. In de praktijk gaan we ondervinden of we het onkruid de baas blijven. Aan ons loonwerkers zal het niet liggen. Er is volop draagvlak voor bewust werken met glyfosaat en het verkennen van alternatieven; alle loonwerkers uit Lochem zijn aangehaakt.’

Velddemonstratie
Er was een velddemonstratie gepland, maar deze gaat helaas niet door; eerst vanwege aanhoudende regen en vervolgens door de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wel is er een factsheet beschikbaar.
Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een factsheet op de site van de Innovatie Coöperatie Achterhoek.