Raaigras en rogge meest voorkomend vanggewas

Engels raaigras, Italiaans raaigras en rogge zijn dit jaar de meest voorkomende vanggewassen onder deelnemers van de projecten Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Dat blijkt uit de enquête die eerder deze maand werd uitgezet onder de deelnemers van de VKA en VKO. 26 procent van de deelnemers heeft de enquête ingevuld.
 
Schijveneg en rotorkopeg
De meest voorkomende vanggewassen bij deelnemers zijn op dit moment Engels raaigras, Italiaans raaigras en rogge. Deze gewassen werden voornamelijk via onderzaai ingezaaid. De meeste gebruikte machines voor het vernietigen van het vanggewas zijn de schijveneg (met kleppelmaaier bij lang vanggewas) en de rotorkopeg. Op de site van VKO staan video's van beide grondbewerkingsmachines.

Gratis demo
Door de enquête in te vullen maakten deelnemers kans op een gratis demo onderwerken van het vanggewas op een van hun percelen. Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend geworden en zij zijn hierover gebeld. Bij de eerste prijswinnaars zijn de vanggewassen zelfs al ondergewerkt, zoals op de video's te zien is.

Verkennen van alternatieven
LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen. Met hulp van veldproeven worden ervaringen en bevindingen met mechanisch onderwerken van vanggewas (online) gedeeld