groenbemester

Tips voor onderwerken groenbemester bij nat voorjaar

Het vanggewas op de juiste manier bewerken zodat het optimaal is voor de bodem, het volggewas en de mineralenbenutting is zeker door het natte voorjaar dit jaar een uitdaging.

Er staat vanwege te natte omstandigheden nog veel groenbemester onbewerkt op het land. Binnen het project Mijn KringloopWijzer, waar LTO Nederland partner in is, deelt Zwier van der Vegte zijn tips.
Is het vanggewas nog niet bewerkt, lees dan in dit artikel de opties voor het onderwerken van het gewas zonder gebruik van glyfosaat.