Film: velddemonstratie mechanisch onderwerken vanggewas in De Lutte

Wat werkt nu het beste om een groenbemester machinaal onder te werken? Om kennis op te doen en te delen met boeren houden de projectteams van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers samen met LTO Noord diverse veldproeven.

Bekijk in deze film de opgedane ervaringen bij een velddemonstratie in De Lutte.
Door het natte voorjaar en daarna de maatregelen rond het conoravirus was het helaas niet mogelijk om bij deze velddemonstratie deelnemers uit te nodigen. Daarom een verslag in deze film:

 
Diverse proefstroken
Tijdens de veldproef op het perceel van maatschap Schothorst uit De Lutte laten de loonwerkers Theo Heebing en Paul Volker diverse proefstroken maken. De groenbemester soilcover (een mix van Italiaans en Engels raaigras) wordt ondergewerkt met een schijveneg, schijvencultivator - beide met aandrukrollen – een frees met klepelmaaier aan de voorzijde en een rotorkopeg.
Conclusie bij deze veldproef was dat de voorkeur uitging naar de schijveneg. Dat is de beste combinatie met de zware grondsoort (klei met leem) op dit perceel.
 
Soilcover versus rogge
Vader Bert en zoon Job Schothorst hebben al langer ervaring met groenbemesters. Zo hadden ze in het verleden rogge als groenbemester. Zoon Job zag tijdens de velddemonstratie dat de beworteling van soilcover minder houterig is dan rogge, wat machinaal onderwerken makkelijker maakt. Beide melkveehouders zien een uitdaging het goed houden van de bodemvruchtbaarheid op hun percelen.
 
Omgang met gewasbescherming
Maatschap Schothorst is deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) en had deze velddemonstratie gewonnen na het invullen van een VKO-enquête over de wijze van onderwerken. Dit sluit aan bij het streven van LTO Noord om met onze boeren te laten zien dat we zorgvuldig omgaan met gewasbescherming en middelen als glyfosaat enkel inzetten wanneer alternatieven ontbreken. LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek met hulp van veldproeven ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen.

Meer informatie
Er is ook gefilmd bij een velddemonstratie in Hezingen, bekijk hier de beelden. Ook worden er extra informatiebladen gemaakt met technieken en tips over het verantwoord onderwerken van vanggewas. Lees hier het eerste informatieblad van de VKA.
 
(Deze opnames zijn gemaakt voordat de overheid strengere maatregelen in de aanpak tegen het coronavirus aankondigde.)
 
De veldproeven zijn mede mogelijk gemaakt door financiering van LTO Noord Fondsen.