velddemonstratie filmen op het land

Film: velddemonstratie mechanisch onderwerken groenbemester in Hezingen

Tijdens een velddemonstratie is de gele mosterd op het perceel van akkerbouwer en pluimveehouder Erwin Evers uit Hezingen mechanisch ondergewerkt, met behulp van een klepelmaaier en schijveneg. Bekijk in onderstaande film de opgedane ervaringen.

Om kennis op te doen en te delen met boeren houden de projectteams van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers samen met LTO Noord diverse veldproeven. Deze zijn gericht op de vraag ‘wat werkt nu het beste om een groenbemester machinaal onder te werken?’

Door het natte voorjaar en daarna de maatregelen rond het corona-virus was het helaas niet mogelijk om bij deze velddemonstratie deelnemers uit te nodigen. Daarom een verslag in deze film:

 

Nieuwe combinatie
Loonwerker Wilfried Kuipers van loon- en grondverzetbedrijf Nijmeijer-Kuipers uit Nutter heeft voor deze veldproef een nieuwe combinatie ingezet. Namelijk een klepelmaaier met ‘dansondersteuning’ (om wegzakken in natte grond te voorkomen) aan de fronthef en een schijveneg met aandrukrol aan de achterzijde. Zo kan hij de hardstengelige gele mosterd eerst fijn maken, zodat de schijveneg het nog beter kan onderwerken. Zo verteert de groenbemester beter.

Beter water vasthouden
Voor Erwin Evers is de teelt van tarwe hoofdzaak, als voer voor zijn pluimveehouderijtak. Daarnaast verbouwt hij gras, die hij verkoopt aan melkveehouders en paardenhouders in de buurt. Hij werkt al twintig jaar met groenbemesters, met name gele mosterd, en heeft er goede ervaringen mee. ‘Ik zie het aan de grond dat het goed is voor de bodem’, zegt Evers. ‘Tijdens de laatste droge jaren zie je dat de bodem beter het water vasthoudt doordat er meer organische stof in de grond zit.’

Kweek
Evers werkt zelf de groenbemester altijd mechanisch onder. ‘Ten eerste gaat dat prima. Je kunt de groenbemester mechanisch prima kapot krijgen om er geen last van te hebben in de volgende werkgang. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we glyfosaat kunnen behouden om kweek uit grasland of tarwe weg te krijgen. Daar is eigenlijk geen andere goede methode voor. Ik ben bang dat we het middel anders kwijtraken.’

Omgang met gewasbescherming
Maatschap Evers–Te Koppele is deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) en had deze velddemonstratie gewonnen na het invullen van een VKO-enquête over de wijze van onderwerken. Dit sluit aan bij het streven van LTO Noord om met onze boeren te laten zien dat we zorgvuldig omgaan met gewasbescherming en middelen als glyfosaat enkel inzetten wanneer alternatieven ontbreken. LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers met hulp van veldproeven ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen.

Meer informatie
Er is ook gefilmd bij een velddemonstratie in De Lutte, bekijk hier beelden. Ook worden er extra informatiebladen gemaakt met technieken en tips over het verantwoord onderwerken van vanggewas. Lees hier het eerste informatieblad van de VKA.

NB Deze opnames zijn gemaakt voordat de overheid strengere maatregelen in de aanpak tegen het corona-virus aankondigde.

De velddemonstraties zijn mede mogelijk gemaakt door financiering van LTO Noord Fondsen.