Maak van uw vanggewas een geslaagde groenbemester

Maak van u vanggewas een geslaagde groenbemester. De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft de voor- en nadelen van het zaaimoment op een rij gezet.

Opnemen van stikstof, toevoegen van organische stof en daarmee het vochthoudend vermogen van de bodem vergroten, verbeteren van de bodemstructuur en het bodemleven: een vanggewas zaaien heeft veel voordelen.

Maisrassenkeuze
Vanaf 1 januari 2019 is elke ondernemer op löss of zandgrond verplicht om voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien. Bepaal daarom nu op welke wijze u dat wilt doen. Op het zelfde tijdstip, wanneer ook de mais gezaaid wordt, via onderzaai in juni of na de oogst van de mais. Maak, mede op basis hiervan uw maisrassenkeuze.

Lees meer over  de drie mogelijkheden voor het realiseren van een geslaagde groenbemester in dit artikel.