Driekwart werkt vanggewas mechanisch onder

Een ruime meerderheid van deelnemers aan de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werkt het vanggewas machinaal onder. Dat blijkt uit de enquête ‘Hoe werkt u vanggewas onder?’ die door 200 deelnemers van VKO en VKA is ingevuld.

De VKO- en VKA-projectteams willen ervaringen van deelnemers met mechanisch onderwerken en kennis delen over de voordelen, uitdagingen en verschillende manieren van mechanisch onderwerken.

Schijveneg, cultivator en frees
Bijna driekwart van de respondenten (73,9%) geeft via de vragenlijst aan uitsluitend mechanisch het vanggewas onder te werken. De schijveneg, cultivator en frees zijn de meest gebruikte machines hiervoor. Na de eerste grondbewerking ploegt het gros van de deelnemers de grond. Een kleine 20% zet de chemie in alvorens het vanggewas wordt ondergewerkt. Hierbij wordt aangegeven dat er voornamelijk (mits de weeromstandigheden het toelaten) binnen twee dagen na het chemisch behandelen de gewassen weer ondergewerkt wordt.

Italiaans raai is favoriet
Als vanggewas wordt het meest Engels/Italiaans raaigras gebruikt (73%). Op de tweede plek komt rogge. Bijna 90% van alle ondervraagden geeft aan dat zij hun vanggewas inzaaien op zandgrond. Daarnaast geeft het merendeel van de ondervraagden (47,3%) aan dat zij hun vanggewas direct na oogst hebben ingezaaid, de rest past onderzaai toe.

LTO Noord Fondsen
In de enquête konden deelnemers aangeven kans te willen maken op het gratis onderwerken van het vanggewas. Uit alle inzendingen zijn vijftien VKO en VKA-deelnemers gekozen die deze prijs hebben gewonnen. Deze prijs werd aangeboden door LTO Noord Fondsen. De prijswinnaars zijn geografisch gekozen met het idee dat deelnemers makkelijk in de gelegenheid waren om een kijkje te nemen bij het onderwerken. Vanwege het coronavirus en de daarop volgende maatregelen was dit helaas niet altijd mogelijk. Inmiddels zijn bij alle prijswinnaars de percelen ondergewerkt.
De enquête ‘Hoe werkt u vanggewas onder?’ is opgesteld door de projectteams van VKA en VKO. Het doel hiervan is om ervaringen van agrarische ondernemers in Overijssel en Achterhoek en Liemers met het onderwerken van vanggewassen in kaart te brengen. Dit sluit aan bij de inzet van LTO Noord op dit thema.

Verkennen van alternatieven
LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen. Met hulp van veldproeven worden ervaringen en bevindingen met mechanisch onderwerken van vanggewas (online) gedeeld.

Meer informatie
Van twee velddemonstraties zijn er filmpjes gemaakt. Bekijk de ervaringen van het mechanisch onderwerken van soilcover in dit filmpje en de ervaringen van het mechanisch onderwerken van gele mosterd in dit filmpje.
De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft enkele extra informatiebladen over het mechanisch onderwerken gemaakt. Lees hier het eerste extra informatieblad, het tweede extra informatieblad en het derde extra informatieblad.