'Glyfosaat kan in de kast blijven staan'

‘Met de goede machines die op het juiste moment kunnen worden ingezet, kan de glyfosaat in de kast blijven staan’, zegt melkveehouder Arjan ten Harkel. Zo vertelt hij in het vierde extra informatieblad, waarin wij u informeren over technieken, ervaringen en tips met betrekking tot het verantwoord onderwerken van vanggewas, vertelt hij over zijn bevindingen.

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft een vierde extra informatieblad uitgebracht met technieken en tips over het verantwoord onderwerken van vanggewas. De extra nieuwsbrief hoort in een serie van informatiebladen rond het mechanisch onderwerken van groenbemesters.
Dit sluit aan bij de inzet van LTO Noord om een verantwoord middelengebruik mogelijk te houden, samen met leden te zoeken naar mogelijke alternatieven en het gebruik van deze alternatieven te stimuleren.
Klik op onderstaande nieuwsbrief om deze te lezen

Verkennen van alternatieven
LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen. Met hulp van veldproeven worden ervaringen en bevindingen met mechanisch onderwerken van vanggewas (online) gedeeld.

Meer informatie
Van twee velddemonstraties zijn er filmpjes gemaakt. Bekijk de ervaringen van het mechanisch onderwerken van soilcover in dit filmpje en de ervaringen van het mechanisch onderwerken van gele mosterd in dit filmpje. Lees hier het eerste extra informatieblad, het tweede extra informatieblad en derde informatieblad dat de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hierover heeft uitgebracht.