akker

Twaalf proefpercelen op demoveld in Balkbrug

Op het demoveld van de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Balkbrug is begin mei mais ingezaaid. VKO-deelnemer en loonwerker Harry Koonstra vertelt: 'In de voorbereiding op het zaaien hebben we het vanggewas mechanisch ondergewerkt. Dit hebben we met een klepelmaaier met roterkopeg erachter gedaan. Goed anderhalve week later vond de drijfmest rijenbemesting plaats.'

Het inzaaien is gebeurd in combinatie met een bemestingsproef. 'We onderzoeken op dit perceel wat de uitspoeling is naar het grondwater', aldus Koonstra. 'Daarnaast passen we niet-kerende grondbewerking toe. En beoordelen we of we toch nog op een bepaald moment chemisch moeten bestrijden of dat er alleen nog mechanisch geschoffeld hoeft te worden.'

Meer informatie over het demoveld op de site van Vruchtbare Kringloop Overijssel

Verkennen van alternatieven
LTO Noord verkent onder andere met loonwerkers praktische alternatieven voor de toepassing van glyfosaat. In Oost-Nederland wordt er samen met de projectdeelnemers van Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek ervaring opgedaan met diverse vormen van mechanische bewerking van vanggewassen voor het ploegen van maispercelen. Met hulp van veldproeven worden ervaringen en bevindingen met mechanisch onderwerken van vanggewas (online) gedeeld.

Meer informatie
De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers heeft een derde extra informatieblad uitgebracht met technieken en tips over het verantwoord onderwerken van vanggewas. Van twee velddemonstraties zijn er filmpjes gemaakt. Bekijk de ervaringen van het mechanisch onderwerken van soilcover in dit filmpje en de ervaringen van het mechanisch onderwerken van gele mosterd in dit filmpje. Lees hier het eerste extra informatieblad en het tweede extra informatieblad dat de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers hierover heeft uitgebracht.