Nederlander wil dat wetenschap bepaalt over gewasbeschermingsmiddelen

Nederlandse boeren en tuinders blinken uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Dat is ook wat consumenten van hen verwachten. Veel Nederlanders vinden dan ook dat voedselimport uit landen met lagere productiestandaarden uit de schappen geweerd mogen worden.

Bovendien wil een meerderheid van de bevolking dat de wetenschap bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn en dat dit niet wordt overgelaten aan politici. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1560 mensen in opdracht van LTO Nederland.

Dit sluit volledig aan op de inzet van LTO Nederland: een gelijk speelveld in Europa en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen overlaten aan wetenschappers in plaats van politici. Een meerderheid van de Nederlanders vertrouwt hierbij op het wetenschappelijk oordeel van Nederlandse en Europese autoriteiten zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Wetenschap is leidend
“Boeren en tuinders nemen grote stappen bij de verduurzaming van hun teeltsysteem en gewasbescherming. Daarbij bouwen en vertrouwen we op kennis uit de praktijk én wetenschappelijke inzichten”, zegt Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland.

“Het is zorgelijk dat de wetenschappelijke consensus steeds vaker politiek ter discussie staat als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. Wat ons betreft is de toelatingsautoriteit, die op basis van wetenschappelijke consensus werkt, altijd leidend – en dat is ook hoe de Nederlander er tegenaan kijkt.”

Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030
Maandag 2 november debatteert de Tweede Kamer met minister Schouten van LNV over gewasbescherming. Hierin komt ook het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 aan bod. Dit is mede ontwikkeld door LTO Nederland, met steun van de leden.

LTO Nederland vraagt nogmaals aandacht voor de randvoorwaarden om het Uitvoeringsprogramma tot een succes te maken: langjarige financiële commitment van de overheid, oplossing van korte-termijn knelpunten, en beloning van extra inspanningen en een gelijk speelveld in de markt.

#OpKoers
Op het boerenerf vindt nu al volop innovatie en doorontwikkeling van teeltsystemen plaats. Boeren en tuinders zijn op koers met de verdere verduurzaming van hun teelt.

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer deelt LTO Nederland daarom mooie praktijkvoorbeelden, ter inspiratie voor het uitvoeringsprogramma. Zo zijn er telers die door middel van slimme aanpassingen aan hun spuitmachine hun middelengebruik met meer dan 20% hebben verminderd, of akkerbouwers die hun akkerranden inzaaien met bloemenmengsels waardoor ze op een natuurlijke manier de strijd aan gaan met insectenplagen.

Heb je zelf ook een goede manier gevonden om je teelt te verduurzamen of een slim idee ontwikkeld om je gewassen beter te beschermen? Deel het met ons! Maak een foto of korte video met je idee en deel die op social media met de hashtag #OpKoers. Kijk ook op www.lto.nl/opkoers!

 

Bron: LTO Nederland