Algemeen

Omwonenden landbouwpercelen gezonder

LTO Nederland heeft kennisgenomen van het onderzoek van RIVM waaruit blijkt dat mensen die dichtbij een landbouwperceel wonen over het algemeen gezonder zijn dan mensen zonder landbouw in de nabije omgeving. Dit sluit aan bij eerder onderzoek.

Uit het onderzoek van RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel blijkt dat veel aandoeningen juist minder vaak voorkomen bij inwoners rond landbouwpercelen. Deze conclusie van deze nadere analyse sluit aan bij eerdere resultaten in 2018 op basis van dezelfde gegevens.

Uitzondering vormen zelfdoding, luchtwegaandoeningen en leukemie: dit komt in de buurt van bepaalde teelten vaker voor, maar daarbij is geen verband aangetoond met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Omdat veel gezondheidsproblemen bijvoorbeeld roken of de werkomgeving als oorzaak hebben, wordt geadviseerd om bij eventueel vervolgonderzoek ook naar leefstijl te kijken.

LTO Nederland gaat het onderzoeksrapport nader bestuderen en zal daar met haar leden – die zelf vaak bij landbouwpercelen wonen – het gesprek over aangaan.

Lees hier het onderzoek van RIVM 

 

Bron: LTO Nederland