erfafspoeling, schoon erf schoon water copyright persburo Noordoost

Erfemissiescan draagt eenvoudige ingrepen aan

Emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf kunnen leiden tot normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. In het ergste geval leidt dit tot een verbod op een gewasbeschermingsmiddel. Dat terwijl boeren en tuinders, met soms zeer eenvoudige ingrepen, de emissie kunnen beperken. Hoe ze dat kunnen doen, laat de Erfemissiescan zien.

De Erfemissiescan vloeit voort uit het LTO Actieplan Gewasbescherming ‘Schoner, Groener, Beter’ en zag in 2015 het levenslicht. Tussen najaar 2015 en voorjaar 2016 hebben de eerste 600 akkerbouwers en telers van vollegrondsgroenten de scan ingevuld. Later dat jaar is de scan uitgebreid met een module voor bollentelers en fruittelers.

Verbeterpunten
Het invullen van de online tool is vrijwillig, eenvoudig zelf te doen en vertrouwelijk. Een ondernemer die hem invult, krijgt inzicht in de situatie op zijn bedrijf en verbeterpunten aangedragen. Behalve dure investeringen als een vloeistofdichte wasstraat, draagt de Erfemissiescan ook (goedkope) verbeterpunten aan. Denk daarbij aan het opvangen van gemorste vloeistof met absorberend materiaal als zand of zaagsel, of het verantwoord stallen van machines die in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen.

In 2016 zijn al honderden Erfemissiescans ingevuld. De resultaten worden opgenomen in een anonieme databank. Deze zijn in 2016 geanalyseerd om een algemeen beeld te krijgen van belangrijke aandachtspunten en LTO ondernemers kunnen helpen met de implementatie daarvan. 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.