Pieter van Leeuwen Boomkamp

Kwekersrecht versus Octrooirecht

Boeren en tuinders willen wat te kiezen hebben als het hun gewassen en rassen aangaat. Daarom hebben Plantum, LTO Nederland en andere partners zich in 2016 met succes, ingezet vóór het behoud van kwekersrecht en tegen het octrooirecht.

Veredelaars die een nieuw ras op de markt brengen, kunnen het kwekersrecht aanvragen dat hun innovatie voor 15 jaar beschermt. Een andere veredelaar, mag de biologische en genetische eigenschappen van dit ras gebruiken om zelf verder te veredelen. Deze gang van zaken is waardevol voor boeren en tuinders want garandeert hen een grote diversiteit aan gewassen en rassen.

Octrooirecht ongewenst
Enkele wereldwijde spelers in de markt van gewasveredeling, hebben de afgelopen jaren echter met succes octrooi aangevraagd op nieuwe rassen. Volgens LTO, en ook de Nederlandse overheid, is dit een ongewenste ontwikkeling omdat een gepatenteerd gewas, niet langer vrij veredeld mag worden. Het octrooi remt de innovatie en beperkt daarmee, op termijn, een brede gewaskeuze.

Onder Nederlands EU-voorzitterschap is in 2016 de eerste stap gezet om deze trend een halt toe te roepen. Europa heeft een document uitgebracht dat stelt dat octrooiering van plantmateriaal van natuurlijke oorsprong, nooit de bedoeling is geweest van de bestaande wetgeving. Het is nu aan het Octrooibureau om deze interpretatie over te nemen in haar besluitvorming.

Dit bureau mag dit in theorie naast zich neerleggen. Wil je het echt dichttimmeren dan moet de biotechnologie verordening worden opengebroken en dan zijn we zo 10 jaar en heel veel lastige discussies verder. Daar zit niemand op te wachten.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.