Mais

Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

Integrale gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) is bezig met een opmars in Nederland. Dit verloopt niet helemaal vlekkeloos. Doordat telers tegen praktische knelpunten aanlopen, blijven IPM-oplossingen soms onbenut en dat komt de verduurzaming van de sector niet ten goede. De door LTO geïnitieerde en in 2016 ontwikkelde ‘Systeemaanpak duurzame gewasbescherming’, moet hiervoor oplossingen bieden.

De partners, waaronder behalve LTO de industrie, handel en overheid, willen IPM vooral slagvaardiger maken. Echter, de toepassing van niet-chemische methoden en maatregelen brengt vaak onzekerheden met zich mee. Dat vraagt om een vangnet, bijvoorbeeld een (chemisch) middel dat in geval van nood kan worden ingezet zonder dat dit ten koste gaat van het IPM-systeem. 

Pleksgewijze inzet
IPM vraagt ook om flexibiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van pleksgewijze inzet van middelen; een denkwijze die haaks staat op het huidige toelatingsbeleid van middelen. Naast de doorontwikkeling van IPM, is innovatie van het toelatingsbeleid dus een belangrijk onderdeel van de aanpak. 

In de Systeemaanpak staan zeven pilots centraal. LTO coördineert en begeleidt deze. Tijdens elke pilot wordt bekeken tegen welke knelpunten telers aanlopen als ze geïntegreerde gewasbescherming toepassen. Door ervaringen van innovatieve telers te delen en te vertalen naar algemene lessen en verbeterpunten, verwachten wij dat de sector er als geheel van profiteert. De pilots worden uitgevoerd in de glasgroente, bloembollen, fruit, boomkwekerij, vollegrondsgroente, sierteelt onder glas en uitgangsmateriaal. 

Meer informatie systeemaanpak duurzame gewasbescherming 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.