|||

Arbeid en werkgeverschap

De agrarische sector is qua werk een stabiele sector. Door schaalvergroting en verbreding ontstaat een veranderende en toenemende behoefte aan personeel. Seizoensinvloeden en oogstperioden leiden tot sterke(re) fluctuaties in de arbeidsfilm. Door vergrijzing en ontgroening ontstaan kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekorten. De werving van middenkader en (technische) specialisten geeft problemen. Het beeld van zwaar en vuil werk en weinig carrièremogelijkheden leeft nog steeds.

Investeren in goed werkgeverschap, imago en onderwijs draagt eraan bij om medewerkers aan te trekken en vast te houden (boeien en binden). Flexibele vormen van arbeid worden steeds meer gebruikt. Goed werkgeverschap dient ook bij flexibele arbeid het uitgangspunt te zijn. Doel is knelpunten op de agrarische arbeidsmarkt wegnemen door te investeren in onderwijs en goed werkgeverschap. Flexibele arbeid moet zo worden ingevuld, dat de correcte arbeidsvoorwaarden worden toegepast en dat  illegale arbeid en slechte huisvesting worden voorkomen.

Heeft u vragen over arbeid en goed werkgeverschap? LTO werkt samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. U kunt bij de Werkgeverslijn terecht met al uw werkgeversvragen via 088 - 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Jules Sanders

Jules Sanders

Contactpersoon Arbeid & Werkgeverschap

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.