Herhaalde oproep: Bedrijfsonderzoek duurzame inzetbaarheid personeel Dierhouderij

Dit is een herhaalde oproep. Een eerdere oproep heeft nog niet het gewenste aantal aanmeldingen opgeleverd.

Op de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om goed personeel te vinden en te behouden in de Dierhouderij. De Stuurgroep Dierhouderij van LTO NL laat daarom een verkennend onderzoek hierover doen onder bedrijven.

Doel is om te onderzoeken wat de knelpunten, aandachtspunten en ondersteuningsbehoefte is van bedrijven op het gebied van de inzet van personeel. Het onderzoek richt zich op bedrijven in de sectoren Melkveehouderij, Varkenshouderij en Pluimveehouderij. 

Heeft u personeel en bent u bereid om mee te doen aan dit onderzoek? Geef uw interesse door aan jsanders@ltonoord.nl en vermeld hierbij in iedere geval uw naam, bedrijfstak, contactgegevens en het aantal personeelsleden.

Onderzoeksbureau Actor neemt vervolgens telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een interview. Dit interview vindt ook telefonisch plaats en duurt circa 40 minuten.