Werkgeversbijeenkomsten 2019

Gratis bijeenkomsten over werkgeverschap

Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap?

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de gelieerde vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten. 

We praten u graag bij over:

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat zijn de belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel en wat betekent dit voor de agrarische sector?
  • Loonkosten: inzicht in de kosten van arbeid in 2019 mede naar aanleiding van de veranderingen in de loonheffingskorting en de introductie van de private aanvulling WW (PAWW);
  • Certificering huisvesting arbeidsmigranten: dit voorjaar wordt  het agrarisch keurmerk flexwonen voor de huisvesting van arbeidsmigranten verwacht. Laat u informeren over de laatste stand van zaken en de mogelijkheden om straks weer huisvestingskosten te kunnen inhouden via de loonstrook.

Tips voor uw dagelijkse praktijk
Naast deze drie hoofdonderwerpen is er ook ruimte voor sectorspecifieke actualiteiten. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie. Binnen twee uur bent u weer klaar voor het nieuwe (werkgevers-) seizoen. U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier.

Graag tot ziens bij één van onze bijeenkomsten!

Deze bijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt. 

Bron: Werkgeverslijn land-en tuinbouw