Bart Bak

CNV kondigt collectieve acties aan

De onderhandelingen over een goed toekomstbestendig pensioenstelsel tussen de vakbonden (vakcentrales FNV, CNV en VCP), de werkgeversorganisaties en het kabinet zijn in november vastgelopen. Er lag een uitgebreid pakket aan voorstellen en maatregelen op tafel. Volgens LTO Nederland zou het een stap voorwaarts zijn geweest voor alle werkgevers en hun werknemers.

Als gevolg van het niet tot stand komen van het pensioenakkoord kondigt CNV aan collectieve acties te gaan ondernemen op 18 maart 2019. Het is nog onbekend of er ook acties gaan plaatsvinden in de land- en tuinbouw.

LTO Nederland komt vóór 18 maart met een advies voor leden hoe om te gaan met werknemers die willen deelnemen aan de collectieve acties. Indien nodig informeren we u eerder. Bijvoorbeeld als wij er kennis van hebben gekregen dat er gerichte acties gaan plaatsvinden in de Open Teelten, Dierhouderij en Paddenstoelenteelt. LTO Nederland bereidt samen met Glastuinbouw Nederland en VNO-NCW de informatievoorziening richting de leden voor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsspecialist Jules Sanders van LTO Nederland, M 06-41561718. 

Bron: LTO Nederland 27 februari 2019

Jules Sanders

Jules Sanders

Adviseur Economisch en Sociaal Beleid en Onderwijs, LTO Nederland

Naar alle weblogs van Jules Sanders