Subsidie voor scholing personeel

Boeren en tuinders kunnen via het fonds Colland Arbeidsmarkt subsidie aanvragen voor scholing van hun medewerkers. Als ondernemer met personeel draagt u bij aan dit fonds. ‘Denk bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming in de kosten van T-rijbewijzen, BBL-subsidies en individuele taaltrainingen voor uw medewerkers’, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid van LTO Nederland.

Waar staat Goed Werkgeverschap voor?
‘Goed Werkgeverschap betekent dat we bij LTO werkgevers die alles goed hebben geregeld, voor het voetlicht willen brengen. Zo ontwikkelden we het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarmee ondernemers kunnen laten zien dat ze de huisvesting van buitenlandse medewerkers goed voor elkaar hebben. Ondernemers die hulp nodig hebben om goed werkgeverschap in te vullen, ondersteunen we als LTO hierin.

‘Goed Werkgeverschap houdt ook in dat je als werkgever je medewerkers de mogelijkheid geeft voor scholing en ontwikkeling. Colland Arbeidsmarkt en LTO Nederland kunnen hierin een belangrijke rol spelen.’

Wat heeft u vanuit uw functie met Colland Arbeidsmarkt te maken?

‘Colland Arbeidsmarkt is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Voor werkgevers in de land- en tuinbouw biedt dit de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor veel trainingen en scholing voor hun medewerkers. Als ondernemer draagt u ook bij aan Colland Arbeidsmarkt.

‘Via de LTO-vakgroepen en sectorcommissies wordt de behoefte gepeild en opgehaald aan scholing en cursussen, die met financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt mogelijk worden gemaakt. LTO is vertegenwoordigd in het bestuur van Colland Arbeidsmarkt.’

Hoe wordt de behoefte aan scholing gepeild?
‘In de LTO-vakgroepen wordt gepeild waar behoefte aan is, wat bijvoorbeeld wensen zijn van akkerbouwers of vollegrondsgroentetelers op het gebied van scholing en ontwikkeling voor hun werknemers. Het kunnen ook studiegroepen zijn die een bepaalde wens voor een training neerleggen bij de vakgroep. Denk aan een cursus werken met een drone of een cursus digitalisering.

‘Ook komt het voor dat we vanuit LTO Goed Werkgeverschap met een voorstel komen voor een cursus of een project op het gebied van scholing, waarbij we de LTO-vakgroep dan om hun mening vragen.

‘Is de behoefte duidelijk, dan schrijven adviseurs van ZLTO, LTO Noord of LLTB een project- of cursusplan. Dit wordt ter financiering ingebracht bij een van de sectorcommissies van Colland Arbeidsmarkt. Na goedkeuring kunnen de regionale LTO’s bijdragen in het georganiseerd krijgen van de cursus.’

Wat biedt Colland Arbeidsmarkt aan werkgevers?
‘Voor uiteenlopende trainingen en cursussen voor werknemers is subsidie mogelijk. De sectoren zijn in zes sectorcommissies verdeeld: Glastuinbouw, Open teelten, Dierhouderij, Paddenstoelen, Loonwerk en Hoveniers. Op de site van Colland Arbeidsmarkt staat aangegeven welke cursussen voor bijvoorbeeld Dierhouderij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

‘Voor meer informatie adviseer ik werkgevers om rechtstreeks contact op te nemen met Colland Arbeidsmarkt. Zij kunnen snel beoordelen of aan de voorwaarden voor subsidie wordt voldaan en wat hier verder nog voor nodig is.’
Colland Arbeidsmarkt is bereikbaar via (0900) 0401328.


Bron: Nieuwe Oogst