Bloembollen CAO Open Teelten

LTO Nederland verlengt cafetariaregeling

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetaria-regeling tot en met eind 2021. Deze regeling maakt het mogelijk voor agrarische werkgevers om voor arbeidsmigranten de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon.

ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse medewerkers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland. Met verlenging van deze afspraak blijft het mogelijk om kosten huisvesting, levensonderhoud en reiskosten uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. De regeling geldt voor buitenlandse seizoenarbeiders die in dienst zijn bij een agrarische werkgever met een arbeidscontract tot maximaal 9 maanden.
Op grond van nieuwe statistische tabellen, wijziging wettelijk minimumloon en aanpassing van de loonheffing zijn de bedragen voor kosten levensonderhoud aangepast. In onderstaande tabel zijn de nieuwe bedragen voor kosten levensonderhoud weergegeven per land van herkomst per 2020.

Land Maximum bedrag per week Land Maximum bedrag per week
Polen € 29 Spanje € 5
Hongarije € 15 Litouwen € 18
Estland € 5 Bulgarije € 23
Letland € 7 Roemenië € 32
Slovenië € 7 Portugal € 2

 

Alle afspraken worden samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in een nieuwe brochure van de Werkgeverslijn over de cafetariaregeling. Ook past de Werkgeverslijn de modelarbeidsovereenkomsten aan. Zodra deze gereed zijn worden ze gepubliceerd op www.werkgeverslijn.nl/cafetariaregeling.