Bart Bak

LTO Nederland verlengt afspraak toepassing ET-kostenregeling

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetaria-regeling tot en met eind 2021. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor arbeidsmigranten de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon. ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse medewerkers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Met verlenging van deze regeling blijft het mogelijk voor agrarische werkgevers om de extra kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. De regeling geldt voor buitenlandse seizoenarbeiders, die in dienst zijn bij een agrarische werkgever met een arbeidscontract tot maximaal negen maanden.  Alle afspraken worden samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in een nieuwe brochure van de Werkgeverslijn over de Cafetariaregeling. Deze wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.werkgeverslijn.nl. Voor meer informatie over toepassing van de Cafetariaregeling kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn op 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

Bron: LTO Nederland