Flexwonen afgestemd op sector

Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen laten agrarische ondernemers zien dat zij de huisvesting voor hun buitenlandse werknemers op orde hebben. Dat is een steeds belangrijker argument voor arbeidsmigranten om te komen en te blijven werken, merkt Peter Baltus op.

‘Het is lastiger dan tien jaar geleden om goede buitenlandse werknemers op uw bedrijf aan het werk te krijgen’, stelt Baltus, projectleider bij Projecten LTO Noord op het gebied van arbeid en werkgeverschap.
‘Ik zie dat goedgekeurde huisvesting het verschil maakt voor potentiële werknemers. Bovendien vergemakkelijkt certificering de administratieve afhandeling. Mijn advies: regel de certificering van uw huisvesting nu, voordat het drukke seizoen start.’
Baltus ziet dat gemeenten ook blij worden van gecertificeerde huisvesting. ‘Onlangs was nog in het nieuws dat vooral uitzendbureaus het niet zo nauw nemen met huisvesting voor arbeidsmigranten. Bureaus vragen te veel huur voor kleine en onveilige kamers. Gemeenten juichen het dus toe wanneer u met het Flexwonen-keurmerk aantoont dat uw huisvesting wel aan de standaard voldoet. Ik merk in de praktijk dat gemeenten dan ook sneller hun medewerking verlenen voor een vergunning.’

Huisvestingskosten

De projectleider was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen dat medio 2019 werd gelanceerd en in december 2019 is geaccrediteerd. Aanleiding om het keurmerk voor boeren en tuinders te ontwikkelen was dat ondernemers sinds januari 2018 de huisvestingskosten niet meer mogen inhouden op een minimumloon. ‘Met dit keurmerk wel en het gaf ons gelegenheid om het keurmerk ook op andere onderdelen af te stemmen op onze sector.’
Het Flexwonen-keurmerk is in tegenstelling tot andere keurmerken geschikt voor allerlei typen verblijfsvormen op het eigen bedrijf, dus in de zomer ook voor caravans en portakabins. ‘Ondernemers in de vollegrondsgroentesector hebben vaak voor een korte periode arbeidsmigranten in dienst en regelen dan prima huisvesting in de vorm van een stacaravan op hun eigen erf. Nu certificeren we dat ook en kunt u aantonen dat u aan de norm voldoet’, zegt Baltus.
Op de website www.werkgeverslijn.nl/flexwonen staat informatie over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. Ondernemers vinden daar hulpdocumenten, zoals de lijst met Leefregels, die volgens de norm in ieder onderkomen te vinden moet zijn, in verschillende talen. Ook het certificeringsschema en de checklist huisvesting zijn online te vinden.

Zelfaudit

‘Wanneer u u wilt laten auditen, is het handig om aan de hand van die checklist eerst een zelfaudit uit te voeren. Dat scheelt u tijd en geld. Bovendien kunt u eventueel nog dingen verbeteren voor de auditor komt’, zegt Baltus. Leden van LTO krijgen 100 euro korting op de audit door de certificeringsinstantie.
Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen certificeert alleen werkgevers, geen uitzendbu-reaus. ‘Wij vinden het belangrijk dat een werk-gever verantwoordelijkheid neemt voor zijn werknemers en willen via het keurmerk een kwaliteitsslag maken in de huisvesting in de agrarische sector. Zo blijft onze branche aantrekkelijk voor arbeidsmigranten’, stelt Baltus.
‘Het vraagt misschien even een investering, maar uiteindelijk hebt u er als werkgever baat bij. Met het keurmerk toont u aan dat u goede huisvesting voor uw werknemers realiseert en veiligheid vooropzet. Ik vind het alleen maar te prijzen. Richting de werknemers, maar ook richting de maatschappij, als u dat als werkgever serieus oppakt.’

Bron: Nieuwe Oogst