landschap

Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor de open teelten

Met ingang van 5 februari 2020 kunnen werkgevers in de open teelten gebruik maken van de regeling ‘onwerkbaar weer’. LTO Nederland heeft tijdens de onderhandelingen over de cao open teelten hierover afspraken met de vakbonden gemaakt.

Met deze cao-afspraak kunnen werkgevers in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt per 5 februari 2020 gebruikmaken van de regeling bij buitengewone weersomstandigheden. Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 worden ingediend.

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én er is voldaan aan voorwaarden, kan een werkgever na het verstrijken van de wachtdagen bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het loon wel gewoon worden doorbetaald aan werknemer.

Klik hier voor meer informatie hoe gebruik te maken van de regeling.

Bron: LTO Nederland