Barendse

Oproep: meld uw PAWW knelpunten!

Sinds begin 2018 moeten agrarische werkgevers – die vallen onder de cao’s open teelten, glastuinbouw en productiegerichte dierhouderij – zich aansluiten bij de Stichting PAWW (SPAWW). Deze Stichting PAWW regelt het recht op uitkering na 2 jaar werkloosheid. De werknemers betalen hiervoor premie. Werkgevers houden deze premie op het loon in en dragen deze maandelijks of per kwartaal af aan de Stichting PAWW.

Werkgevers moeten zich hiervoor registreren en aanmelden bij de Stichting PAWW (www.spaww.nl). Deelname is verplicht voor alle agrarische werkgevers én werknemers (met uitzondering van piekarbeiders) die vallen onder de genoemde cao’s. De Werkgeverslijn heeft alle informatie over de PAWW gebundeld op de themapagina www.werkgeverslijn.nl/paww.

Op basis van veel signalen heeft LTO Nederland in het najaar bij de Stichting PAWW afgedwongen dat zij een telefonische helpdesk voor ondernemers openen. Voorts heeft de Stichting PAWW toezeggingen gedaan om de administratieve afhandeling te verbeteren. Toch krijgt de Werkgeverslijn nog steeds veel vragen over de PAWW. Ook zijn op de bijeenkomsten van de Werkgeverslijn afgelopen maand vragen gesteld, maar ook signalen, klachten en problemen afgegeven.

De Werkgeverslijn wil graag een goed beeld krijgen van uw concrete problemen of knelpunten en verbetersuggesties. Via de website van de Werkgeverslijn kunt u hiervoor een formulier invullen. Alle reacties zullen wij anoniem bundelen en bespreken met de Stichting PAWW.

Diana Eleveld

Diana Eleveld

Adviseur cao- en arbeidsrecht Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Naar alle weblogs van Diana Eleveld