Banken: financierbaarheid land- en tuinbouw onder druk

De toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders staat onder druk. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een notitie aan de Tweede Kamer.

Lees hier de notitie.

De landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer wilden inzicht krijgen in de inkomsten en het verdienmodel van agrarische ondernemers. De banken brengen daarmee de zorg over of de sector financierbaar blijft. Door maatschappelijke en politieke wensen staat het inkomen van agrarische bedrijven al jaren onder druk, maar stijgen de opbrengsten niet in gelijke verhouding mee. De extra kosten van duurzame investeringen komen in de praktijk niet tot uiting in een eerlijke vergoeding voor de boer en tuinder.

Nederlandse agrarische ondernemers werken hard om een fatsoenlijk inkomen te genereren met oog voor de wensen vanuit de samenleving. Een lange termijn strategie is voor de individuele boer en tuinder echter niet meer te maken. Dit door stelselmatige veranderingen in regelgeving en onvoorspelbare maatschappelijke behoeften. De banken roepen de overheid daarom op tot drie aanbevelingen:

  1. Stimuleer een eerlijke prijs en lastenverdeling in de keten voor agrarische producten
  2. Stimuleer ondernemerschap en kennisontwikkeling met een duidelijke stip op de horizon
  3. Stimuleer in een gelijk internationaal speelveld waardoor geïnvesteerd kan worden in innovatieve en duurzame voedselproductie en leefomgeving.

Volgens de NVB moet de gehele keten in actie komen om tot een toekomstbestendige en duurzame land- en tuinbouwsector te komen. Boeren en tuinders zijn van goede wil. De consument wil ook, maar betaalt nog niet voor verduurzaming. Ook de andere delen in de keten laten zich nog teveel leiden door de prijs. Dit kan het verdienvermogen van de boeren en tuinders de komende jaren verder drukken. Als de visie is om de sector op basis van kringlooplandbouw in te richten, moet er wel een verdienmodel onder hangen. Want uiteindelijk is boer en tuinder zijn een beroep waarmee een degelijk inkomen verdiend moet worden.

De discussie hierover moet op Europees niveau plaatsvinden en veel indringender dan nu. De Europese Commissie werkt aan de ‘Green Deal’ met ambitieuze doelstellingen. Tot nu toe blijft de vraag onbeantwoord hoe de hogere standaarden vanuit de markt betaald gaan worden. De Nederlandse regering kan een aanjagende rol spelen, samen met gelijkgestemde lidstaten. Zo moet ook in Brussel de vraag geagendeerd worden wat de rol is van mededinging .

De overheid moet daarnaast een faciliterende rol spelen om de situatie te veranderen en boeren en tuinders alternatieven te bieden. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen. Zo ligt er al reeds een jaar een Wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in de Tweede Kamer. Hiervoor zijn ruim 200 kamervragen gesteld, maar LTO vraagt zich af wanneer die beantwoord worden en wanneer de Wet op de agenda van de Tweede Kamer komt?

Bron: LTO Nederland