Extra aandacht voor veiligheid tijdens Veilig op 1-week

Tijdens de Veilig op 1-week van 14 tot en met 18 september is er extra aandacht voor de veiligheid op agrarische bedrijven. De Werk-geverslijn land- en tuinbouw besteedt in samenwerking met Stigas met het thema van de maand september ‘Veilig werken met machines’ extra aandacht aan dit onderwerp.

Hoe waarborgen agrarische bedrijven de veiligheid van werknemers en hoe zorgen zij ervoor dat werknemers zich ook betrokken voelen bij dit thema? Preventiemedewerker Richard van Laar van Florensis steekt daar veel tijd en energie in. ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat onze medewerkers na een werkdag weer veilig en gezond naar huis gaan.’

De jonge plantenkwekerij Florensis be-schikt over drie productielocaties in Nederland. In Dinteloord ligt de focus van het bedrijf op jonge planten uit stek, in Rijsenhout op snijbloemen en in Hendrik-Ido-Ambacht op de productie van jonge planten uit zaad. Daarnaast beschikt het bedrijf over stekproductielocaties in Portugal, Kenia en Ethiopië.
In Nederland heeft de kwekerij verdeeld over de drie locaties meer dan tweehonderd medewerkers in vaste dienst en nog een groot aantal uitzendkrachten. ‘Zij werken veel met geautomatiseerde systemen’, zegt Van Laar. ‘We stekken, inboeten en zaaien machinaal en leveren volledig geautomatiseerd via een order- en transportsysteem.’

Dat het bedrijf veel tijd en energie steekt in veiligheid, blijkt uit de professionele aanpak. ‘Bij het in dienst treden van nieuwe medewerkers presenteren wij standaard de huisregels en veiligheidsvoorschriften van de machines waarmee zij werken. Dat herhalen wij ieder jaar. Ook hebben wij regelmatig ‘toolbox meetings’ op de werkvloer waarin veiligheid aan de orde komt. Hiermee willen wij stimuleren dat medewerkers met vragen en tips bij ons komen’, licht de preventiemedewerker toe.

‘Verder bieden wij in onze interne Technical Academy opleidingen aan. Ook daarin besteden wij aandacht aan de veiligheid op de werkvloer.’ Alle machines voldoen aan de Europese normen en beschikken over een CE-markering. Om de veiligheid op de werkvloer up-to-date te houden, herziet Florensis iedere vier jaar zijn risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). ‘Onze preventieadviseur Albert van der Burg van Stigas komt bij ons op het bedrijf om samen alle risicopunten in kaart te brengen. Zijn adviezen worden meegenomen in een plan van aanpak en de nieuwe RI&E.’

Ongelukken
Volgens Marcel van Diepen, preventieadviseur bij Stigas, is het belangrijk dat er door de Veilig op 1-week extra aandacht is voor de veiligheid op agrarische bedrijven. ‘Er gebeuren helaas nog veel ongelukken in de agrarische sector, vooral bij het werken met machines. Bij nieuw- en verbouw van machines door ondernemers zelf wordt vooral gekeken naar de functionaliteit en niet zozeer naar wat voor effect dat heeft op de veiligheid. Daarover is weinig bekend bij agrariërs’, zegt hij.

‘Maar denk niet te licht over zaken. Als je een machine verbouwt die daarna niet meer aan de veiligheidseisen voldoet en een werknemer gewond raakt, kan dat grote emotionele en financiële gevolgen hebben. Breng risico’s zo goed mogelijk in kaart, laat mensen meedenken, maak gebruik van de RI&E en voer deze iedere drie tot vier jaar opnieuw uit.’
www.werkgeverslijn.nl/veiligwerken-machines

 

Bron: Nieuwe Oogst