Peter Appelman

Loondoorbetaling bij quarantaine

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw krijgt veel vragen van werkgevers over de loondoorbetaling bij quarantaine.

Als werknemers in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting van bijvoorbeeld een gezinslid en daardoor tijdelijk niet kunnen werken op de bedrijfslocatie moet de werkgever toch het loon doorbetalen. Dit is ook het geval wanneer de werknemer moet thuisblijven vanwege en verkoudheid, het wachten op een testafspraak en/of de bijbehorende testuitslag.

In dit soort gevallen geldt de hoofdregel: als de werknemer de arbeid niet verricht, moet de werkgever het loon doorbetalen. De hoofdregel gaat niet op als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering. Quarantaine ligt echter niet in de risicosfeer van de werknemer.

Deze loondoorbetalingsverplichting geldt niet als werknemers, bijvoorbeeld voor vakantie, naar een gebied reizen dat bij vertrek al een oranje of rood reisadvies heeft.

LTO Nederland is samen met VNO-NCW en MKB Nederland in gesprek met het kabinet over een compensatieregeling voor werkgevers voor deze loondoorbetalingsplicht. In de gesprekken zijn inmiddels al vele compensatieopties verkend, maar vrijwel alle opties stuiten tot nu toe op onuitvoerbaarheid.


Bron: LTO Nederland