Peter Appelman

Volg hygiënemaatregelen op en benut coronaprotocol land- en tuinbouw

De coronabesmettingen in Nederland lopen op. Dat is slecht nieuws, het kabinet heeft daarom nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd.

Veel ondernemers de agrarische sector zijn in de eerste coronagolf fors geraakt. Dat willen we niet nog een tweede keer. Het is daarom essentieel dat werkgevers én werknemers de gedragsregels en hygiëne-richtlijnen strikt in acht nemen om verdere besmettingen te voorkomen.

Voor werkgevers én werknemers is veilig werken van levensbelang en een belangrijke verantwoordelijkheid. Ook is het van groot belang dat het virus niet in het bedrijf komt.

Volg algemene gedragsregels op; posters in meerdere talen beschikbaar

Van belang blijft dat iedereen de algemene gedragsregels in acht blijft nemen:

  • Bij klachten: blijft thuis en laat je testen
  • Werk thuis, tenzij het niet anders kan
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukke plekken
  • Was vaak je handen en hoest en nies in de elleboog

Stigas heeft voorlichtingsmaterialen in meerder talen beschikbaar.

Coronaprotocol
Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Stigas heeft, op initiatief van LTO Nederland en de vakbonden, het coronaprotocol ‘Veilig werken, wonen en reizen’ ontwikkeld. Dit protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Klik hier voor het meest actuele protocol.

Benut de Werkgeverslijn bij vragen
Veel werkgevers hebben vragen over de toepassing van regels op de werkvloer en hoe om te gaan met quarantaine. Kwekers van paddenstoelen kunnen bij actuele vragen terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Kijk voor meer informatie op www.werkgeverslijn.nl/corona of bel met 088 – 888 66 88.

Bron: LTO Nederland