Meer waardering voor boeren en tuinders

De waardering voor de agri- en foodsector is voor het eerst sinds jaren omhoog gegaan, blijkt uit de Agrifoodmonitor.

De monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd door Wageningen Economic Research, en laat zien wat mensen van sectoren vinden. Daarnaast biedt de monitor verschillende manieren om de waardering te verhogen, bijvoorbeeld door de fysieke en sociale afstand tot een sector kleiner te maken.

Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland: “Het is goed dat de waardering voor de sector omhoog is gegaan. We proberen daar als organisatie een bijdrage aan te leveren, ook met bijvoorbeeld de uitdeel- en donatieacties tijdens de Dutch Food Week en de Agrarische Troonrede #vooronsland. Maar we zijn vooral trots op de ondernemers aan wie we dit te danken hebben, omdat ze zich elke dag inzetten om gezond en goed voedsel te produceren. Juist in tijden als deze, waarin ook de agrarische sector hard geraakt wordt, kan waardering voor je harde werk voor een steuntje in de rug zorgen.”

Uit de monitor blijkt dat de economische bijdrage van de agri- en foodsector en het vertrouwen in voedselveiligheid belangrijker geworden zijn voor de waardering van die sector. Actuele gebeurtenissen hebben daarbij een rol gespeeld. Zo is bijvoorbeeld Covid-19 van invloed geweest op hoe mensen eten. Respondenten zijn gezonder gaan eten, zijn geïnteresseerd geraakt in waar het eten vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Daarnaast zijn mensen door Covid-19 Nederlandse producten meer gaan waarderen.

Regionaal en duurzaam
Smaak, betaalbaarheid en gezond zijn de belangrijkste waarden bij het voedsel dat elke dag wordt gegeten. Deze waarden worden belangrijker gevonden dan de jaren hiervoor. Ook veiligheid en een goed gevoel zijn belangrijker dan voorgaande jaren. Daarnaast vinden ondervraagden het in de monitor nadrukkelijk belangrijker dan in 2018 dat voedsel uit de regio komt.

Duurzaamheid wordt als even belangrijke waarde gezien als in eerdere versies van de monitor. Vrijwel alle sectoren worden wel als duurzaam gezien, waarbij akkerbouw en tuinbouw het duurzaamst. Ook hebben mensen aangegeven bereid te zijn meer te betalen voor duurzaam voedsel. Daarbij gaat het voornamelijk om producten uit de zuivel en akkerbouw.

Waardering versterken
Uit het onderzoek blijkt dat waardering voor een sector te vergroten is door de fysieke en sociale afstand tot een sector kleiner te maken. Mensen die in de buurt wonen van een boer hebben meer waardering voor de agri- en foodsector. De waardering voor voedsel is anders tijdens de productie, consumptie, aankoop en bij het weggooien. De kloof tussen ons en de voedselproductie wordt steeds groter. Moestuinen aanleggen, boerderijen bezoeken en voedsel bij de boer of tuinder halen, zouden kunnen helpen om de waardering van de productie te verhogen.

De volledige agrifoodmonitor is hier te vinden.

Bron: LTO Nederland